Δίνουμε ένα αντίτιμο σε ανθρώπους, που μας προσφέρουν τα αγαθά. Επομένως τι αντίτιμο θέλει ο Αλλάχ, ο οποίος είναι ο αληθινός ιδιοκτήτης;

      Ναι, το αντίτιμο που ο Αληθινός Απονομέας των Δωρεών θέλει σε αντάλλαγμα για τις βαρύτιμες αυτές δωρεές και αγαθά είναι τρία πράγματα: το ένα είναι η εξύμνηση (του Αλλάχ), το άλλο είναι η ευχαριστία, και το άλλο είναι η περισυλλογή. Λέγοντας, «Στο Όνομα του Αλλάχ » (Bismillah) στην αρχή είναι η εξύμνηση, λέγοντας Elhamdülillah – Ελχάμντουλιλλάχ «οι αίνοι όλοι ανήκουν αποκλειστικά στον Αλλάχ» στο τέλος, είναι οι ευχαριστίες. Και αντιλαμβανόμενος και σκεπτόμενος τις δωρεές αυτές, οι οποίες είναι ανεκτίμητα παράδοξα καλλιτεχνίας, όντας θαύματα δύναμης του Μοναδικού και Ενός Αιωνίως Επιζητούμενου Αλλάχ και χαρίσματα του ελέους Του, είναι η περισυλλογή. Όσο ανόητο είναι να φιλήσεις το πόδι ενός ταπεινού ανθρώπου που σου μεταφέρει το πολύτιμο δώρο ενός βασιλέως και να μην αναγνωρίζεις τον ιδιοκτήτη του δώρου, είναι χίλιες φορές πιο ανόητο να εκθειάζεις και να αγαπάς τη φαινομενική πηγή των δωρεών και να λησμονείς τον Αληθινό Απονομέα των Δωρεών.

     

       Ω ψυχή μου! Εάν δε θέλεις να γίνεσαι ανόητη κατά τον τρόπο αυτό, να δίνεις στο όνομα του Αλλάχ και να ενεργείς στο όνομα του Αλλάχ. Και αυτή λακωνικά είναι η υπόθεση όλη.

 

Μπεντιουζζαμάν Σαΐντ Νουρσί

 

*   *   *

Μετάφραση και Επιμέλεια από την Τουρκική στην Ελληνική από την Μεταφραστική Επιτροπή του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ». Αυτός είναι Ο Πρώτος Λόγος (1 Söz) από τον τόμο «ΟΙ ΛΟΓΟΙ» (SÖZLER) της συλλογής του ΡΙΣΑΛΕ-Ι ΝΟΥΡ του Μπεντιουζζαμάν Σαΐντ Νουρσί (Bediüzzaman Said Nursi). O συγκεκριμένος Λόγος έχει μεταφραστεί αρχικά από την Αγγλική μετάφραση του έργου στην Ελληνική από τον κ. Κώστα Τροκκούδη και έχει εκδοθεί από της Εκδόσεις «SÖZLER NEŞRİYAT» της Τουρκιάς, 2008. Η έκδοση αυτή είναι μια επιμέλεια και αναδιαμόρφωση της αρχικής (Ελληνικής) μετάφρασης, με βάση την γλώσσα συγγραφής του έργου (Τουρκική), λαμβάνοντας υπόψη τις νοηματικές ευαισθησίες και μορφή του αυθεντικού έργου, από την Μεταφραστική Επιτροπή του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ», Ξάνθη.
 

Read 845 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS